Skip to main content

Voor ouders en verzorgers

Elke school moet een fijne en veilige plek zijn voor iedereen, ongeacht iemands seksuele oriëntatie, gender-identiteit en -expressie, en sekse kenmerken. Dit staat beschreven in de kerndoelen voor het onderwijs, en in de wet, en het is natuurlijk ook super logisch! Maar: hoe doe je dat nu precies? En hoe weet je of je school hier voldoende aan doet? Hiervoor is er de GSA Onderwijsstandaard.

De GSA Onderwijsstandaard helpt scholen om hieraan te voldoen. Het is in feite een uitgebreide checklist aan de hand waarvan leerlingen en studenten hun eigen school beoordelen, èn hun school aanmoedigen om het nog beter te doen!

Hier kan je de volledige checklist inzien.

Voor ouders en verzorgers biedt deze website inzicht in hoe scholen het doen op het gebied van sekse, gender en seksualiteit. Vergelijk bijvoorbeeld scholen in jouw regio, of zoek specifiek naar een school en bekijk hoe deze het doet.

Hier kan je een school opzoeken.