Skip to main content

Privacy

De GSA Onderwijsstandaard (onderdeel van COC Nederland) hecht veel waarde aan jouw privacy. Wat wij hier precies voor doen, leggen we uit in deze  privacyverklaring.

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. De makkelijkste manier is via het contact-formulier, maar je kan ons ook een email sturen op gsa@coc.nl, of tijdens kantoor-uren bellen naar 0206234596. Je kan ons zelfs een brief sturen, dit kan naar COC Nederland, t.a.v. GSA Onderwijsstandaard, Nieuwe Herengracht 49 1011 RN Amsterdam.

Persoonsgegevens

De GSA Onderwijsstandaard verwerkt enkele persoonsgegevens, zodat je een account aan kan maken en van onze site gebruik kan maken. Wij verwerken hiervoor jouw naam, de naam van jouw school, je email adres en overige gegevens die je actief aan ons verstrekt, zoals eventueel een profielfoto.

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Uiteraard delen we je persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat we je persoonsgegevens bewaren zo lang je account actief is.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de GSA Onderwijsstandaard en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gsa@coc.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . We wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

De GSA Onderwijsstandaard gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De GSA Onderwijsstandaard gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Geautomatiseerde besluitvorming

De GSA Onderwijsstandaard neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de GSA Onderwijsstandaard) tussen zit.