Skip to main content

Voor docenten en scholen

login

Elke school moet een fijne en veilige plek zijn voor iedereen, ongeacht iemands seksuele oriëntatie, gender-identiteit en -expressie, en sekse kenmerken. Dit staat beschreven in de kerndoelen voor het onderwijs, en in de wet, en het is natuurlijk ook super logisch! Maar: hoe doe je dat nu precies? En hoe weet je of je school hier voldoende aan doet? Hiervoor is er de GSA Onderwijsstandaard.

Een veilige school

Het uitgangspunt is dat scholen er in de eerste plaats zèlf voor verantwoordelijk zijn dat hun school een fijne en veilige plek is voor iedereen. En veel scholen doen hier ook al heel veel aan. Alleen is het soms lastig om door de bomen het bos te zien en is het niet altijd gemakkelijk om te bepalen wat nu wel werkt, en wat niet.

Om scholen hierbij te helpen, biedt de GSA Onderwijsstandaard concrete regels aan die per school één-voor-één afgevinkt kunnen worden. Deze regels gaan over kennisoverdracht, over steun aan lhbti-leerlingen en studenten, en over beleid dat respectvolle omgang met betrekking tot sekse, gender en seksualiteit verankert in de school. Op al deze drie gebieden moeten regels worden afgevinkt om aan de niet-onderhandelbare sociale norm met betrekking tot seksuele, gender en sekse diversiteit te voldoen. Dit is Level 1 van de GSA Onderwijsstandaard.

Maar de lat kan natuurlijk altijd hoger worden gelegd. De GSA Onderwijsstandaard daagt scholen uit om het nòg beter te doen, en zo Level 2, en vervolgens Level 3 te behalen. Scholen die het hoogste level hebben bereikt zijn een voorbeeld voor andere scholen wat betreft omgang met sekse, gender en seksualiteit.

Waar begin je?

De GSA Onderwijsstandaard werkt erg eenvoudig. Nadat je ingelogd bent als school, ga je aan de slag met het afvinken van de regels waar je nu al aan voldoet. Loop je tegen regels aan waar de school op dit moment nog niet, of nog niet volledig, aan voldoet, dan krijg je een concreet advies om dit op orde te maken. Je kan dan later de regel alsnog afvinken.

Uiteindelijk ligt het laatste woord uiteraard bij de leerlingen en studenten: steeds wanneer de school aangeeft aan een regel te hebben voldaan, dan moeten de leerlingen en studenten dat bevestigen. Pas als zij het bevestigd hebben, wordt de regel ook echt afgevinkt.

Het kan ook voorkomen dat leerlingen of studenten aangeven dat er aan een regel nog niet is voldaan. De GSA Onderwijsstandaard helpt hen dan met concreet advies aan de school. Zo maken we samen de school beter!

 

Ga gelijk aan de slag door hieronder je school op te zoeken ↓