Skip to main content

Over ons

De GSA Onderwijsstandaard is ontwikkeld door het GSA Netwerk, in nauwe samenwerking leerlingen en studenten, en met scholen en het onderwijsveld. De letters “GSA” staan voor Gender & Sexuality Alliance, dit zijn zijn allianties tussen lhbti en niet-lhbti leerlingen op middelbare scholen en mbo’s die zich samen inzetten voor een schoolomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, gender identiteit en -expressie of sekse kenmerken.

GSA’s richten zich op het geven van informatie over seksuele en genderdiversiteit (bijvoorbeeld door voorlichting); het zichtbaar en bespreekbaar maken van dit onderwerp (door middel van deelname aan landelijke GSA-acties zoals Paarse Vrijdag, en dialoog met medeleerlingen); en het bieden van steun aan lhbti-leerlingen. Met de GSA Onderwijsstandaard heeft de GSA er een belangrijke vierde taak bijgekregen, namelijk het evalueren van de eigen school.

Onderzoek laat zien dat lhbti-leerlingen op scholen met een GSA zich meer geaccepteerd en meer thuis voelen op school. Lhbti-leerlingen in GSA’s ervaren veel steun, zitten beter in hun vel en kunnen beter omgaan met negatieve reacties van anderen. Om die redenen heeft het RIVM GSA’s op scholen in 2020 erkend als goed onderbouwde interventie. Lees hier meer over de erkenning door het RIVM.

Op de website www.gsanetwerk.nl vind je uitgebreide informatie over het GSA Netwerk.

Het GSA Netwerk wordt ondersteund door COC Nederland, dé belangenorganisatie voor lhbti’s. Aan de ontwikkeling van de GSA Onderwijsstandaard hebben verder COC’s Youth Council, de GSA Raad en verschillende COC lidverenigingen bijgedragen.

Heb je opmerkingen, tips, of vragen over de GSA Onderwijsstandaard, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag!