Skip to main content

De volledige checklist

Hieronder vind je de volledige checklist van de GSA Onderwijsstandaard. Om aan de norm te voldoen, moeten scholen tenminste Level 1 halen. Maar het is natuurlijk nog véél beter als een school ook al flink op weg is om Level 2 af te ronden. En de scholen die het écht goed doen, die zijn al bezig in Level 3 .

Denk je dat je er klaar voor bent? Meld je school dan snel aan en ga aan de slag!

Onderwijsstandaard level 1

img

Brede aandacht voor seksuele en gender diversiteit

Op onze school zijn de lessen over sekse, gender en seksuele diversiteit breed opgezet.

img

Seksuele en gender diversiteit niet alleen bij biologie

Op onze school komt het onderwerp sekse, gender en seksuele diversiteit niet alleen aan bod bij biologie, maar ook bij vakken zoals maatschappijleer/burgerschap.

img

Seksuele en gender diversiteit in meerdere jaren

Op onze school is er in meerdere leerjaren aandacht voor sekse, gender en seksuele diversiteit.

img

Informeer bij leerlingen/studenten

Onze school informeert regelmatig bij leerlingen/studenten naar hun ervaringen.

img

Steun GSA

Onze school steunt actief de GSA.

img

Hulp bij pesten

Op onze school weten leerlingen en studenten waar zij terecht kunnen als ze gepest worden vanwege hun sekse, gender of seksualiteit.

img

Monitoren van pesten

Op onze school wordt pesten op basis van sekse, gender of seksualiteit gemonitord.

img

Persoonlijke voornaamwoorden

Op onze school mensen aangesproken op de wijze die zij zelf fijn vinden.

img

Naam en gender in administratie

Op onze school is iedereen in de administratie opgenomen met de naam en gender-aanduiding die zij zelf fijn vinden.

img

Gender-diverse WC

Op onze school kan iedereen gebruik maken van gender-diverse toiletten.

img

Seksuele en gender diversiteit beslaat volledig spectrum

Op onze school bespreken we het hele spectrum van sekse, gender en seksuele diversiteit.

img

Seksuele en gender diversiteit gaat over iedereen

Op onze school gaat het in de lessen waarbij er aandacht wordt besteed aan sekse, gender en seksuele diversiteit over iedereen.

img

Inventariseer actief naar behoeftes

Onze school inventariseert actief naar de behoeftes van leerlingen en studenten naar speciale voorzieningen.

img

Minimaal één GSA-begeleider

Op onze school is minimaal één docent of personeelslid betrokken bij de GSA.

Onderwijsstandaard level 2

img

Lhbti-pesten in anti-pest protocol

Onze school heeft pesten op basis van sekse, gender of seksualiteit expliciet opgenomen in het anti-pest protocol.

img

Voorzieningen voor schoolreizen

Onze school treft voorzieningen voor transgender- en intersekse leerlingen/studenten op excursies en schoolreizen.

img

Seksuele diversiteit ook buiten reguliere lessen

Op onze school komt sekse, gender en seksualiteit niet alleen aan bod binnen de reguliere lessen, maar ook daarbuiten.

img

Gezonde School-activiteit

Onze school maakt gebruik van minimaal één andere erkende Gezonde School-activiteit rondom het thema ‘relaties en seksualiteit’.

img

Seksuele en gender diversiteit in àlle leerjaren

Op onze school is er in alle leerjaren aandacht voor het onderwerp sekse, gender en seksuele diversiteit.

img

Voldoende kennis schoolpersoneel

Op onze school heeft een groot deel van het personeel voldoende kennis over seksuele en gender diversiteit.

img

Betrek leerlingen/studenten

Onze school betrekt leerlingen/studenten actief bij het verbeteren van de lessen over sekse, gender en seksualiteit.

img

Minimaal twee GSA-begeleiders

Op onze school zijn minimaal twee docenten actief betrokken bij de GSA, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

img

Diverse en inclusieve GSA

Op onze school is de GSA divers en inclusief, met leerlingen en studenten van verschillende leerjaren en achtergronden.

img

Anti-pest protocol onderschreven

Op onze school heeft iedereen het anti-pest protocol besproken en onderschreven.

img

Roze Sociale Kaart

Onze school heeft een Roze Sociale Kaart.

img

Een derde WC's gender-divers

Op onze school is minimaal een derde van de toiletten gender-divers.

img

Gender en seksualiteit bij minimaal 2 docenten

Op onze school is aandacht voor sekse, gender en seksualiteit in het lesprogramma geborgd doordat het bij meerdere docenten is belegd.

img

Meerdere aanspreekpunten

Op onze school zijn meerdere personen aangewezen als eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen omtrent sekse, gender of seksualiteit.

img

Geschikte kleedruimtes

Op onze school zijn er goede voorzieningen getroffen waardoor iedereen zich comfortabel kan omkleden.

Onderwijsstandaard level 3

img

Individuele kleedruimtes

Op onze school zijn er individuele kleedruimtes beschikbaar bij sportfaciliteiten.

img

Seksuele en gender diversiteit bij verschillende vakken

Op onze school komt het onderwerp sekse, gender en seksualiteit diversiteit aan bod bij verschillende vakken.

img

Pesten in Medezeggenschapsraad

Op onze school neemt de Medezeggenschapsraad pesten op basis van sekse, gender of seksualiteit serieus.

img

Pesten in Leerlingenraad/Studentenraad

Op onze school is pesten op basis van sekse, gender of seksualiteit een terugkomend onderdeel op de agenda van de Leerlingenraad/Studentenraad

img

Betrek ouders

Op onze school zijn ouders of verzorgers actief betrokken bij beleid tegen pesten.

img

Diversiteit is de norm

Op onze school is diversiteit de norm, ook als we het er niet expliciet over hebben.

img

Seksuele en gender diversiteit in doorlopende leerlijn

Op onze school is het onderwerp sekse, gender en seksuele diversiteit als doorlopende leerlijn geïntegreerd is in alle leerjaren.

img

Bij- of nascholing voor personeel

Op onze school kan het schoolpersoneel bij- of nascholing krijgen op het gebied van sekse, gender en seksualiteit.

img

Protocol voor begeleiding leerlingen/studenten

Op onze school is er een protocol om leerlingen/studenten met vragen omtrent sekse, gender of seksualiteit te begeleiden.

img

Schoolvisie vastgelegd in plan

Onze school heeft de visie met betrekking sekse, gender en seksualiteit vastgelegd in een nota of plan.

img

Pesten buiten de school

Op onze school kunnen leerlingen of studenten ook terecht als ze gepest worden buiten de school om.

img

Onacceptabel gedrag ouders

Onze school treedt op bij onacceptabel gedrag van ouders ten opzichte van leerlingen, studenten, docenten of ondersteunend personeel.

img

Helft WC's gender-divers

Op onze school is minimaal de helft van de toiletten gender-divers.

img

Vast aanspreekpunt in directie

Op onze school heeft de GSA een vast aanspreekpunt in de directie.